Persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Auto Glass Direct, met maatschappelijke zetel te Gentsesteenweg 173, 9420 Erpe-Mere en worden verwerkt in het kader van de commerciële relatie met de klant.
 
Op uw verzoek kan u kennis nemen van uw gegevens in ons bestand en deze eventueel laten corrigeren. Auto Glass Direct kan in het kader van voormelde doeleinden de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend maken aan bepaalde derde partijen. Op uw verzoek maakt Auto Glass Direct aan u bekend aan welke partij(en) zij de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend gemaakt heeft en voor welk doel deze gegevens gebruikt kunnen worden. U kan tevens verdere inlichtingen bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 
Auto Glass Direct informeert u dat de onvolledige of foutieve mededeling van de aan u gevraagde persoonsgegevens in het contactformulier op deze website gevolgen kan hebben voor de wijze waarop Auto Glass Direct uw gegevens kan verwerken zonder dat u Auto Glass Direct daarvoor aansprakelijk kunt stellen.
 
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verleent u toestemming tot de verwerking ervan voor de hierboven beschreven doeleinde.